Nijushiho

Nijushiho - Shotokan

Niseishi - Shito Ryu

Est l'équivalent de Nijushiho en Shotokan

Niseishi - Wado Ryu

Est l'équivalent de Nijushiho en Shotokan